Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

Fysiotherapie Zuid-West Den Haag - Tarievenlijst

Tarievenlijst

Tarievenlijst Fysiotherapie per 1 januari 2023.

Al onze Fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister  (CKR) van het KNGF .
Wat betreft de tarieven: Door het jaarlijks aangaan van nieuwe contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland zijn ook jaarlijks nieuwe tarieven van toepassing.
Daarnaast zijn er ook nieuwe prestatiecodes van toepassing. Aangezien er per zorgverzekeraar verschillend is gecontracteerd, is het onmogelijk per zorgverzekeraar de tarieven en de gecontracteerde prestatiecodes aan te geven. Wij volstaan met het aangeven van een tarief welke in de buurt ligt van alle contracten.

Voor de exacte tarieven en de gecontracteerde prestatiecodes raadpleeg de website van uw verzekeraar.

 

Behandeling in de praktijk  44,00
Behandeling aan huis  63,00
Directe Toegankelijkeid (zonder verwijzing) DTF  63,00
Lange zitting fysiotherapie  50,00
Eenmalig onderzoek incl verslag  59,50
Bekken fysiotherapie  58,00
Psychosomatische fysiotherapie  58,00
Verslag rechtsprocedures  75,00
Telefonisch consult(indien al in behandeling!)  22,50
   
    

Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de afgesproken prestatie in rekening worden gebracht bij U als cliënt!. De nota's worden geïnd door infomedics, evt vragen betreffende nota's kunt U stellen via telefoonnummer: 036-2031900 of via mail: rekening@infomedics.nl.

De hierboven genoemde tarieven zijn tevens van toepassing voor cliënten met een  zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben gesloten
en voor cliënten zonder voldoende verzekeringsdekking.